خبر

نصب قیمت در میوه فروشی ها الزامی شد

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای به  اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره بار نوشت: تصویر نامه شماره 98/71522 مورخ 98/4/19 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منضم به نامه شماره 370/98/20309 مورخ 98/4/5 معاونت وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت در خصوص کنترل و نظارت بردرج قیمت الصاق برجسب یا ایتکت روی کالا یا نصب تابلوو نرخنامه در محل تولید، عرضه، کسب و حرفه بر روی محصولات، به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد، به پیوست ارسال می‌گردد.

لذا بدیهی است موضوع به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و اقدام نظارتی لازم و ارسال عملکرد در قالب جداول ماهانه جهت انعکاس موضوع به سازمان مذکور مراتب را در پایان هر ماه به اتاق کتاب گزارش نمایید.