Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

رتیواتور زراعیشناخت و کاربرد: از اين ماشين مي‌توان به عنوان خاك ورزي اوليـــــه و ثانـــويه به منظــــور آمـاده‌سـازي اراضـي كشـاورزي و علي الخصـوص به عنوان خـاك ورز ثانـويه (ديسك) براي خردكـردن كلـوخ‌ها استفاده نمود.


 ويژگي‌ها:

  • راندمان مناسب با توجه به عرض كار زياد
  • امكان نصب پشته ساز در صورت نياز 
  • استفاده از سيستم هيدروليك به منظور تغييـر عرض دستــگاه در حــالت حمل و نقل 
  • طراحي و تعبيه تجهیزات  لازم جهت تبديل به كمبينات

 

ویژگی های محصول :