Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

رتیواتور آفست مفصلیاين ماشين به‌عنوان خاك ورز اوليه در اراضي باغي مورد استفاده قرار گرفته و همچنين ماشين مناسبي براي مبارزه مكانيكي با علف‌هاي هرز دركليه باغات مي‌باشد.


ويژگي‌ها:
 از ویژگی‌های بارز رتیواتور آفست مفصلی توانایی انجام عملیات   خاک ورزی در داخل دهانه کانال‌ها و همچنین در باغات دارای جوی پشته می‌باشد. این امر امکان مبارزه مکانیکی با علـــف‌های هـــرز و همچنین انجــام عمـلیات خاک ورزی در تمام سطوح به بهترین نحو و بالاترین کیفـــیت را در اختیــار کــاربر قرار می‌دهد.

 

ویژگی های محصول :