Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

چيــزل پـکرپس از گذشت زمان در زیر سطح رویی خاک یک لایه بسیار سخـت شــکل می گیرد که در هنگام آبیاری و یا بارش باران از نفوذ آب به داخل زمین و ذخیره شدن آن جلوگیری می‌کند. با کمک دستگاه چیزل غلطکی می توان لایه سخت خاک را به تکه های کوچک و قابل نفوذ تبدیل نمود که باعث حرکت و ذخیره شدن آب در میان لایه های زیرین خاک می‌گردد.


ویژگی‌ها:

  1. متغیر بودن تعداد تیغه و فاصله بین آن‌ها به دلیل سهولت کار با انواع تراکتور 
  2. استهلاک بسیار کم 
  3. تجهیزات ارزان و قابل دسترسی 
  4. نسبت به ادوات مشابه، این دستگاه دارای عرض و عمق کار بیشتری  می باشد. 
  5. جلوگیری از تردد زیاد و عملیات خاکورزی در مقایسه با گاو آهن و دیسک

 

ویژگی های محصول :