Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

نهرکن دو روتور ثابتنهرکن دو روتور ثابت جهت ایجاد کانال های ذوزنقه ای شکل برای آبیاری و زهکشی زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد


شناخت و کاربرد: اين دستگاه مجهز به دو روتور به منظور ايجاد كانال‌هاي ذوزنقه‌اي شكل براي آبياري و زهكشي در زمين‌هاي كشاورزي (باغات و مزارع) طراحي شده و قابل نصب بر روي انواع تراكتور‌هاي متوسط مي‌باشد.‌ بايد توجه نمود كه تراكتور مورد استفاده‌ مي‌بايست قادر به حركت با سرعت حدود 0/4تا 0/6كيلومتر در ساعت باشد.

ویژگی های محصول :