Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

دستگاه نهرکن کشويي (آفست)دستگاه نهرکن کشويي (آفست)


شناخت و کاربرد: اين ماشين براي حفر كانال‌هاي آبياري و زهكشي ذوزنقه‌اي شكل در اراضي زراعي و باغي علي الخصوص در شرايط خارج از مركز آفست استفاده مي‌شود و قابل نصب بر انواع تراكتور متوسطكه قابليت حركت با سرعت پيشروي 0/8 تا 1/2 كيلومتر بر ساعت را دارا باشند،‌ مي‌باشند.

ویژگی های محصول :