Alternate Text
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

تراکتور باغى سرى GT 501- سیستم شاسى تراکتور با قابلیت فرما نپذیرى چر خهاى جلو وچهار چرخ یکسان یا چر خهاى عقب بزرگتر -2 توزیع بار بهینه متناسب بین چهارچرخ -3 صندلى مجهز به تنظیمات وزن، ارتفاع و سیستم کشویى -4 سنسور حساسیت خاموش کننده اتوماتیک موتور در حالت درگیر بودن گیربکس به هنگام بلند شدن اپراتور از روى صندلى -5 مجهز به مالبند قابل تنظیم ادامه دارد


1- سیستم شاسى تراکتور با قابلیت فرما نپذیرى چر خهاى جلو وچهار
چرخ یکسان یا چر خهاى عقب بزرگتر
-2 توزیع بار بهینه متناسب بین چهارچرخ
-3 صندلى مجهز به تنظیمات وزن، ارتفاع و سیستم کشویى
-4 سنسور حساسیت خاموش کننده اتوماتیک موتور در حالت درگیر
بودن گیربکس به هنگام بلند شدن اپراتور از روى صندلى
-5 مجهز به مالبند قابل تنظیم

-6 کاپوت با قابلیت تبادل حرارت به صورت مطلوب در برابر تغییرات دمایى با توجه به نوع طراحى و مواد به کار رفته در آن

-7 سیستم حرکت دو دیفرانسیل مجهز به قفل دیفرانسیل جلو و عقب

-8 مجهز به یک جفت خروجى هیدرولیک (قابلیت ارتقاء به دو جفت)

-9 فرمان تمام هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع -10 گیربکس با قابلیت تغییر دنده در حالت حرکت ( سینکرونیزه)

 

 

ویژگی های محصول :